Πολιτική απορρήτου

Το παρόν έγγραφο περιέχει τις γενικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες το www.matrakas.gr παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες στους καταναλωτές. Για να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα, ο χρήστης πρέπει να συμφωνήσει με αυτούς τους Γενικούς  Όρους και Προϋποθέσεις για χρήση της ιστοσελίδας.

Προσωπικά δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών χρησιμοποιούνται, για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών καθώς και για την επεξεργασία μελλοντικών αιτημάτων τους. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ο πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από το www.matrakas.gr για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του και την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997.
Διασυνδέσεις  με άλλες σελίδες
Οι τυχόν αναφορές προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων σε περιγραφές προϊόντων παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του χρήστη. Το www.matrakas.gr δεν είναι υπεύθυνο για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους.
Περιορισμός ευθύνης
Το matrakas.gr εφαρμόζει το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία των καταναλωτών. Αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση που απορρέει από τους νόμους και τις διατάξεις του κράτους και της ευρωπαϊκής ένωσης που έχουν σχέση με τις διαδικασίες αγοραπωλησίας, αποστολής, εγκυρότητας, συσκευασίας, πληρότητας των προϊόντων που διακινούνται μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος.
 
Το ηλεκτρονικό κατάστημα προτρέπει τους καταναλωτές να ενημερωθούν από τους παρακάτω συνδέσμους :
Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι πνευματική ιδιοκτησία του www.matrakas.gr. Τα δε σήματα, διακριτικά γνωρίσματα τόσο του www.matrakas.gr όσο και των προμηθευτών του ή συνεργαζόμενων με αυτό εταιρειών που εμφανίζονται στην εν λόγω ιστοσελίδα, αποτελούν πνευματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα σύμφωνα τόσο με την ελληνική όσο και με τη διεθνή νομοθεσία και η όποια παραβίαση αυτών συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, της τροποποίησης, της διανομής, της μετάδοσης, της αναδημοσίευσης, της επίδειξης, ή της απόδοσης του περιεχομένου τους είναι αυστηρά απαγορευμένη και επισύρει κυρώσεις.